Hållbarhet

Vår strävan är att ständigt förbättra oss gällande hållbarhetsfrågor och vår medvetenhet kring dessa i vårt dagliga arbete. Vi arbetar för att minimera vårt ekologiska fotavtryck och samtidigt gynna miljöer för biologisk mångfald. Vi arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor och samarbetar med andra lokala aktörer i syfte att stärka såväl social som ekonomisk hållbarhet i vårt närområde. Vi har nolltolerans mot diskriminerande beteenden på vårt område i syfte att alla ska känna sig välkomna och vi tar gärna emot synpunkter såväl som engagemang från våra gäster för att gynna allas möjlighet till inkludering. 

 

Camping som turistform

Vi är övertygade om att camping som turistform har stor potential att vara ett hållbart alternativ till andra semesterformer. Genom att ge våra gäster möjlighet till att uppehålla sig en längre tid på platsen och därmed kunna långsamt utforska och bekanta sig med närområdet – via bland annat erbjudan om cykeluthyrning, information om kollektivtrafik, närliggande utflyktsmål, lokala matproducenter eller konstnärer etcetera – tror vi att camping på många vis har likheter med så kallad slow tourism, eller långsam turism. Begreppet slow tourism syftar till att beskriva ett alternativ till massturism, och uppmuntrar till att lära känna den besökta platsen, dess invånare och natur på ett djupare plan, och på så sätt turista mer i harmoni med dessa. För många svenskar innebär naturligtvis camping också en fantastisk möjlighet till att semestra inomlands och upptäcka vår unika och underbara natur och våra olika och spännande kulturella uttryck.  

 

Säkerhet och trygghet

All vår personal genomgår regelbundna utbildningar i HLR och brandskydd. Hjärtstartare finns i servicebyggnad C och brandsläckare finns utplacerade på flertalet platser på området (se områdeskarta). Vi samarbetar också med Securitas för förbättrad säkerhet för våra gäster. Vidare har vi nära kontakt med övriga aktörer i Hällevik och samarbetar med flertalet för ökad trygghet i närområdet.

 

Grönytepolicy  

I linje med vårt ekologiska hållbarhetsarbete låter vi trettio till fyrtio procent av våra gräsytor växa fritt och beklädas med blommor och träd, i syfte att främja biologisk mångfald på området. Med ytterligare vildvuxen flora försöker vi bidra med gynnsamma miljöer för fler arter att växa och leva i, och på så sätt bidra till chanser att öka pollinering och rening av luft och vatten i närområdet. 

 

Maskinpark och bränsle

Målet är att vi som personal enbart använder eldrivna fordon inne på området och vi har därför sedan våren 2022 ytterligare en golfbil i vår verksamhet. Vidare är ambitionen att också byta ut befintliga bensindrivna motorgräsklippare mot eldrivna motsvarigheter. 

 

Källsortering  

Med hänsyn till såväl närmiljö som globalt klimat källsorterar vi det avfall som uppkommer inne på området i någon av våra tre återvinningsstationer. Vi möjliggör för att du som gäst källsorterar ditt avfall, inte enbart av ekologiska skäl, men också då vi inte har kapacitet att hantera enbart grovsopor. Med källsorterat avfall förbättrar vi renhållning och således trivseln inne på området. Vi har naturligtvis förståelse för den rumsliga utmaning det innebär att förvara källsortering på den lilla yta som en husvagn, husbil eller ett tält medför och sprider gladeligen vidare tips om hur en kan göra detta på bästa sätt!

 

Glassleverantör

Vi säljer enbart svenskproducerad glass från leverantören SIA.

 

Cykeluthyrning och kollektivtrafik

 

Vi hyr ut cyklar till en billig peng i syfte att våra gäster, men även lokalinvånare, ska välja detta trafikslag framför bil för närliggande aktiviteter och utflyktsmål. Från och med säsongen 2023 hoppas vi även kunna erbjuda bättre cyklar och på ett ännu smidigare vis än tidigare.

Vi hjälper gärna till med information om kollektivtrafik och hur en med buss kan ta sig till spännande sevärdheter men även till mataffärer och andra butiker.

 

Har du tips på hur vi kan förbättra vårt hållbarhetsarbete? Mejla oss gärna!